Available courses

Öğretmenlerin Teknolojik Formasyon konusundaki bilgilerini artırmak amacıyla yapılacak etkinliklerde Öğrenme Yönetim Sistemi etkinlikleri buradan gerçekleştirilecektir.

Benim Okulum Bulutta sitesindeki ilk demo amaçlı ders..

Bu dersin amacı, etkili eğitsel ortamlar geliştirmek için gerekli yöntemleri göstermektir. Dönem boyunca  etkili eğitsel ortamların temel prensipleri üzerinde bilgi aktarımı yapılacaktır. Ayrıca,  belli bir grup öğrenciye bir konuyu öğretmek veya üzerinde alıştırma yapmasını sağlamak amacıyla etkili eğitsel ortam tasarlaması için gerekli olan görsel programlamanın temelleri olan: “Etiketler, metin kutuları, hata ayıklamaya giriş, parametrelerin referans ya da değer yoluyla geçirilmeleri, diziler, seçmeli liste kutuları, radio düğmeleri. Fare ve klavye olayları. Karakter dizisi işleme, dosya işleme” konularında bilgi aktarımı yapılacaktır